صفحه اصلی آرام تورسئوال های متداول ارمنستانخدمات آرام تورگالری عکس ارمنستاندرباره آرام تورتماس با آرام تور

بنای یادبود قربانیان کشتار دسته جمعى ارمنیان
روی تپه‌ای در پارك تسیتسرناكابرد بنای یادبود قربانیان كشتار دسته جمعی قرار گرفته است. همه ساله در ۲۴ آوریل هزاران نفر از ارمنیان در این محل جمع می‌شوند تا به این قربانیان ادای احترام كنند. در آوریل ۱۹۱۵ یك و نیم میلیون نفر از ارمنیان ساكن در تركیه توسط پادشاهان عثمانی آواره، مجروح و كشته شدند.

آدرس
ارمنستان، ایروان، پارك تسیتسرناكابرد
گروه
پارك‌ها، بناها
 

بنای یادبود قربانیان کشتار دسته جمعى ارمنیان

بنای یادبود قربانیان کشتار دسته جمعى ارمنیان

بنای یادبود قربانیان کشتار دسته جمعى ارمنیان

بنای یادبود قربانیان کشتار دسته جمعى ارمنیان

تورهای ارمنستان
تورهای ارمنستان
جاذبه های توریستی ارمنستان
اطلاعات ضروری ارمنستان
اطلاعات سایت ارمنستان

Design : Miadgah