صفحه اصلی آرام تورسئوال های متداول ارمنستانخدمات آرام تورگالری عکس ارمنستاندرباره آرام تورتماس با آرام تور
حمل و نقل ارمنستان
سیستم حمل و نقل ارمنستان بر اساس ساختارهای بجا مانده از الگوی اتحادیه جماهیر شوروی سابق مورد استفاده قرار میگیرد. این کشور بدلیل عدم دسترسی به آب های بین المللی فاقد خطوط حمل و نقل دریایی است.
وسايل نقليه عمومي مترو ، اتوبوسها، ميني بوسهاي خطي و تاکسي ها مي باشد و هزينه نرمال آن 100 درام و تاکسي تلفني کيلومتري 100 درام مي باشد.

مترو ایروان - ارمنستان
در ایروان از جنوب به شمال یک خط مترو مدرن وجود دارد که سراسر شهر را طی میکند که در سال ۱۹۸۱ ساخته شده است قیمت هر بلیط مترو ۵۰ درام ارمنستان یا ۱۵۰ تومان ایران است که ارزانترین و ساده ترین و سریعترین وسیله حمل و نقل در شهر ایروان است. مترو فقط یک خط اصلی و ۱۰ ایستگاه دارد در ساعات شلوغی هر ۵ دقیقه و در مواقع خلوت هر ۱۵ دقیقه یک قطار توقف می کند.ساعت کار مترو ایروان تا ۱۱شب است
 

ایستگاه مترو در ایروان ارمنستان
ایستگاه باقرامیان
ایستگاه مترو در ایروان ارمنستان
ایستگاه یریتاسردکان
ایستگاه مترو در ایروان ارمنستان
ایستگاه یریتاسردکان

در ورودی ایستگاهها و زیر زمین٬ فروشگاههایی برای خرید وجود دارند.جنوبی ترین ایستگاه در میدان گارگین نژده نزدیک دریاچه ایروانیان و شمالی ترین ایستگاه در انتهای خیابان باقرامیان و جنب میدان بارکاموتیون است .
خط مترو مثل یک نعل اسب از جنوب غربی شهر شروع و بعد از عبور از مرکز شهر و میدان رپابلیک در شمال غربی تمام می شود.

مسیر متروی ایروان ارمنستان

نقشه ایستگاههای مختلف خط مترو ایروان

ایستگاه مترو در ایروان ارمنستان

ایستگاه مترو در ایروان ارمنستان

 تابلویی که در سر در ورودی ایستگاه مترو باقرامیان نصب شده

ایستگاه مترو در ایروان ارمنستان

ایستگاه مترو میدان رپابلیک

ایستگاه مترو در ایروان ارمنستان

ایستگاه میدان داود ساسونی

ایستگاه مترو در ایروان ارمنستان

ایستگاه مترو در ایروان

ایستگاه مترو در ایروان ارمنستان

ایستگاه مترو در ایروان

تورهای ارمنستان
تورهای ارمنستان
جاذبه های توریستی ارمنستان
اطلاعات ضروری ارمنستان
اطلاعات سایت ارمنستان

Design : Miadgah