صفحه اصلی آرام تورسئوال های متداول ارمنستانخدمات آرام تورگالری عکس ارمنستاندرباره آرام تورتماس با آرام تور
پول ارمنستان - پول و ارز ارمنستان

پول های رایج در ارمنستان

واحد پول ارمنستان درام است که هر درام معادل تقریبا ۳۰ ریال ایران است.سکه های ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۵۰۰ درامی و اسکناسهای ۵۰ تا ۵۰۰۰۰ درامی در این کشور رایج است.

سکه های ۱۰ ٬ ۲۰ ٬ ۵۰ ٬ ۱۰۰ ٬ ۲۰۰ ٬ و ۵۰۰ درامی رایج در ارمنستان :

سکه های رایج در کشور ارمنستان - پول ارمنستان

اسکناس های رایج در کشور ارمنستان :

اسکناس های 50 و 100 و 500 درام ارمنستان

پول ارمنستان - اسکناس های ارمنستان

اسکناس های 1000 و 5000 و 20000 و 50000 درام ارمنستان

پول ارمنستان - اسکناس های ارمنستان

حساب های ارزی بانک ملت

حساب های ارزی

افتتاح حسابهای ارزی سرمایه گذاری مدتدار ، قرض الحسنه پس انداز و جاری بنام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی
افتتاح حسابهای ارزی به دلار آمریکا ، دلار کانادا ، پوند انگلیس، یورو ، فرانک سوئیس و ین ژاپن ، درهم امارات ، ریال عربستان سعودی و دینار بحرین.
افتتاح سپرده های سرمایه گذاری مدتدار در مقاطع 1ماهه تا یکساله.
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب جاری (افراد حقیقی 10.000 دلار )، (اشخاص حقوقی 2.000 دلار )، قرض الحسنه (200 دلار ) و مدت دار (1.000 دلار) است.
حداقل مانده حساب جاری (افراد حقیقی 5.00 دلار) ،(اشخاص حقوقی 500 دلار) ، قرض الحسنه (100 دلار) و مدتدار (1.000 دلار)
درصورت کاهش مانده در حساب جاری کمتر از مبالغ فوق مراتب ظرف مدت 10 روز به مشتری اعلام و در صورت عدم تامین موجودی از تاریخ اطلاع ظرف مدت 20 روز بانک نسبت به انسداد حساب اقدام می نماید.
ارزی مدتدار تا مبلغ 1 میلیون دلار و یا سایر ارزها در دوره های زمانی مختلف نرخ لایبور می باشد.
تعیین نرخ برای سپرده های بیش از یک میلیون دلار تا 12 میلیون دلار و یا سایر ارزها از طریق فرمول بخشنامه 4.143 مورخ 12/9/85 محاسبه می شود.
نرخ سود متعلقه به مبالغ بیش از 12 میلیون دلار و بیش از یکسال حسب تصمیمات متخذه در کمیته نقدینگی بانک تعیین خواهد شد.
نحوه استفاده از حساب های ارزی ، حواله های وارده ارزی و ارز نقدی
پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذینفع ، غیر آن ، بمیزان مبلغ حواله وارده و حداکثر بمبلغ 20.000 دلار و یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مجاز بوده و پرداخت بیش از آن با تائید کتبی اداره کل خارجه امکان پذیر است.
نقل و انتقالات ارز از محل حسابهای ارزی و نیز صدور حواله های ارزی از محل این حسابها به خارج از کشور.
واریز وجه حواله های ارزی وارده به حسابهای ارزی .
صدور حواله های ارزی به خارج از کشور از محل حواله های ارزی وارده در وجه ذینفع یا غیر آن .
پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذینفع یا غیر آن در حد مقدورات بانک .
پرداخت نقدی از محل حسابهای ارزی و حواله های وارده به اشخاص ثالث با درج مراتب گذرنامه به منظور خروج از کشور یا انتقال آن.
در صورت درخواست متقاضی، وجوه حسابهای ارزی و حواله های ارزی وارده ، قابل تسعیر به ریال می باشد.
تبدیل ارز حواله و یا اسکناس به سایر ارزها ، با در نظر گرفتن نرخ خرید ارز موضوع حواله و یا اسکناس در روز مراجعه ذینفع به ریال تبدیل و چنانچه ذینفع حواله درخواست استفاده از وجه بصورت ارز از قبیل واریز به حساب ارزی، صدور حواله ، چک بانکی ، چک مسافرتی و یا دریافت ارز بصورت اسکناس را داشته باشد، معادل ریالی حاصله به نرخ فروش ارز در روز مراجعه مجدداً به ارز مورد درخواست تبدیل و در اختیار ذینفغ قرار گیرد.
ورود و خروج ارز توسط هر مسافر به کشور به صورت اسکناس تا سقف پنج هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها ، ورود اسکناس بیش از پنج هزار دلار ، باید در مبادی ورودی اظهار و اظهار نامه ارزی تکمیل گردد.
خرید و فروش آزادانه ارز از طریق شعب مستقر در مناطق آزاد ( شعبه کیش – چابهار و قشم ) و شعب خارج از کشور ( ملت ایروان – ملت سئول) شعب ملت در ترکیه (استانبول، ازمیر، آنکارا) این بانک، در خارج از کشور.
بدین منظور ریال دریافتی از مشتریان به حسابهای تعیین شده شعب خارج از کشور و یا شعبه کیش نزد شعبه مرکزی فرصت واریز و در خواست خرید ارز جهت انتقال به خارج از کشور تکمیل و به یکی از شعب ریالی و یا ارزی ارائه و از آن طریق برای شعب مورد نظر فاکس گردد.
 

تورهای ارمنستان
تورهای ارمنستان
جاذبه های توریستی ارمنستان
اطلاعات ضروری ارمنستان
اطلاعات سایت ارمنستان

Design : Miadgah